Covid-19 viktig informajson

Informasjon Covid-19 IL Braatt

Idrettslaget Braatt fortsetter foreløpig med treninger som normalt! Obs! NY info!

I forbindelse med Covid-19 jobber NIF og FHI med å kartlegge tiltak som gjøres for å begrense evenutell smitte. Så langt er flere idrettsarrangementer avlyst eller utsatt, NM bryting i Kirkenes for junior og ungdom er avlyst/utsatt og NM i Kortbaneløp i Arena Nordvest er utsatt til høsten. Foreløpig er ikke treninger berammet av Covid-19, men Idrettslaget Braatt følger nøye med på anbefalinger fra NIF, FHI og Kristiansund kommune, så endringer og avlysning av treninger kan forekomme om det blir anbefalt. 


Hva kan du gjøre for å unngå eventuell smitte?

- Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
- Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
- Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.


Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.


Er noen i din hustand satt i karantene eller har påvist viruset, ber vi deg om å ikke stille på trening. 


Skjer det noen endringer vil dere få informasjon via e-post.


Er det noen spørsmål så ta kontakt. 0 0
Feed