Oppdatert koronavett-regler

Det går mot en gradvis åpning av samfunnet og idretten har en viktig plass her. 

Det er nå åpnet for å være opp til 20 personer i en gruppe, med avstand på 1 meter. Det er foreløpig ikke åpnet for kontakt, men det arbeides med veiledere for hvordan hall, ball og kontaktidretter kan åpnes. Dette arbeidet skal leveres regjeringen på mandag 11. mai.

 

Klubben må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 

HALLAKTIVITETENE (Braatthallen er pr dags dato kun åpnet for avtalt aktivitet)

 

NBF kan ikke anbefale bryting enda, men henstiller alle klubber til å legge tilrette for god alternativ aktivitet, både med tanke på treningsutbytte, men viktigst for å sikre våre barn og ungdom det sosiale samværet som klubben gir, og holde aktiviteten gående frem til vi kan komme i gang med bryting igjen.

 

Vær kreative, skap god trening, men overhold smittevernreglene!

 

ISAKTIVITENE
Ishockey, hurtigløp, skøyteskole, kunstløp og curling er ferdig for sesongen. Til informasjon er også Arena Nordvest stengt for resten av sesongen. Vi håper å komme sterkere tilbake til høsten.

 

Under følger de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet:

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.


Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.


Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at utøvere og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

 

0 0
Feed