Skjemaportal

Her finner du skjema for bruk av medlemmer og tillitsvalgte

Hendelsesrapportering

Rapportering av uønsket hendelse

Skade på person og/eller materiell, administrative avvik, mislighold eller andre hendvendelser

Rapportering av uønsket hendelse

Rapportering av uakseptabel oppførsel

Voldelig oppførsel, seksuelt krenkende adferd og/eller overgrep

Rapportering av uakseptabel oppførsel

Medlemsdemokrati

Innmelding av sak til styremøter

Saker som ønskes behandlet i styrer eller utvalg kan meldes inn her.

Rapportering av uønsket hendelse

Rapportering av uakseptabel oppførsel

Voldelig oppførsel, seksuelt krenkende adferd og/eller overgrep

Rapportering av uakseptabel oppførsel

Økonomi

Reiseregning

Skjema for refusjon knyttet til reise

Rapportering av uønsket hendelse

Utleggsrefusjon

Skjema for refusjon av utlegg

Rapportering av uakseptabel oppførsel