Kvalitetsstyringssystem

Idrettslaget Braatt
Sankthanshaugen 1, 6514 KRISTIANSUND N
Org. no. 983 225 926
www.braatt.com

Rapportering av uønsket hendelse

Dette skjemaet benyttes for å melde om ulykker, skade, tap, nestenulykker, avvik eller observasjoner.

Jeg bekrefter at opplysninger som er innsendt er korrekte og at jeg kan bli kontaktet for oppfølging av saken
Jeg ønsker å holdes anonym