Kvalitetsstyringssystem

Idrettslaget Braatt
Sankthanshaugen 1, 6514 KRISTIANSUND N
Org. no. 983 225 926
www.braatt.com

Rapportering av uønsket hendelse

Dette skjemaet benyttes for å melde om ulykker, skade, tap, nestenulykker, avvik eller observasjoner.

Ingen fil valgt
Jeg bekrefter at opplysninger som er innsendt er korrekte og at jeg kan bli kontaktet for oppfølging av saken
Jeg ønsker å holdes anonym