COVID-19 informasjon

Informasjon til medlemmer i forbindelse med koronapandemien

Idrettslaget Braatt tar situasjonen på alvor og følger de råd og retningslinjer fra myndighetene, idrettsforbundet og særforbund. Alle som deltar på treninger i regi av Idrettslaget Braatt skal være trygg på at smittevernet ivaretas.

Siste status 

Oppdatert: 12.07.2020 klokken 01:00

Noen treninger er igangsatt. Følg med på sidene til deres undergrupper for mer informasjon om deres idrett.

Oppdatert koronavett-regler fra 26. juni

Endring: Fjernet stengte garderober og styrkerom

 

Barneidretten til og med 19 år:

 

 • Det er fortsatt en begrensning på gruppe størrelse på maks 20 personer.
 • Hvis lokalet er stort nok kan det være flere slike grupper tilstede når det er klart adskilt fra hverandre.
 • Unntak fra en-metersregelen: «Idretter med tett en til en kontakt mellom utøverne, slik som kampsport, bryting pardans mv., kan gjennomta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses til et fåtall faste partnere.»
 • Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.
 • En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett på gult tiltaksnivå er at man sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med eget lag/faste treningspartnere.
 • Man kan ha de samme gruppene i en eller to uker av gangen før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne.
 • Endring av grupper kan gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

 

For de over 19 år gjelder det fortsatt en avstand på 1 meter.

 

Det er fortsatt slik at nærkontakt ikke er tillatt. 20 personer – 1 meter.

 

Det viktigste hva gjelder bruk av utstyr:

 

 • Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe.
 • Også for bruk av felles matter, sparke-/slagputer eller liknende utstyr gjelder samme anbefalinger som angitt over. Så lenge hygienerådene over følges, kan baller/utstyr benyttes umiddelbart av andre personer/lag/grupper.
   

De viktigste prinsippene i å sikre smittevernet er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personene.

 

Klubben må ha en ansvarlig tilstede som sørger for at reglene overholdes, og som har oversikt over hvem som er tilstede. Dette vil hjelpe til med smittesporingen hvis det bryter ut smitte.

 

Matter og felles utstyr må vaskes før og etter bruk.

 

Vær kreative, skap god trening, men overhold smittevernreglene!

 

Det er opp til den enkelte klubb å vurdere om den alternative aktiviteten man tenker å gjennomføre er innenfor reglene som gjelder, sette seg inn i regelverket og ha ansvar for den aktiviteten de gjennomfører. Det er også store lokale forskjeller i den kommunale reguleringen av hvilke idrettsanlegg som er åpne, så alle må sjekke med sine lokale kommuner om det er særregler som gjelder for dem.

 

Helsedirektoratets smittevern for idrett

Klikk her