COVID-19 informasjon

Informasjon til medlemmer i forbindelse med koronapandemien

Idrettslaget Braatt tar situasjonen på alvor og følger de råd og retningslinjer fra myndighetene, idrettsforbundet og særforbund. Alle som deltar på treninger i regi av Idrettslaget Braatt skal være trygg på at smittevernet ivaretas.

Helsedirektoratets smittevern for idrett

Klikk her