Årsmøte 2023

NY DATO !

Idrettslaget Braatt avholder årsmøte torsdag 27. april 2023

 

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Idrettslaget Braatt 27. april 2023 klokken 18:00 i Braattlokalet i Braatthallen.

 


Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet, og bes sendt per epost til info@braatt.com.

 


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finner du her
Saksdokumenter

 


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten for 2023. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

0
Feed