Innkalling til årsmøte IL Braatt 2020

NY DATO for Årsmøtet! Årsmøte IL Braatt 26.03.2020 Kl. 18:00 i Braatthallen.

Etter regjeringens pressekonferanse i dag har vi bestemt at vi utsetter årsmøtet til 26.mars. 18:00, da tiltaket som er satt i kraft av regjeringen varer i førsteomgang frem til 26. mars. Skulle regjeringen forlenge tiltaket eller vi ser at situasjonen har forverret seg kan det komme ytterlige utsettelser av årsmøtet. NIF har satt ny frist til å avholde årsmøtet innen 15.juni.

Saklistene med vedlegg vil bli publisert på våre hjemmesider i løpet av dagen etter frist for årsmøtet. Det vil også si at det ikke kan komme inn nye forslag til årsmøtet, da tidligere frister gjelder. Sakslistene og vedleggene blir litt forsinket pga. av dagens hendelser, men vil være klare i løpet av kvelden.


Under ser du tidligere innkalling!


-----

Styret i Idrettslaget Braatt har gleden av å innkalle til årsmøte i Idrettslaget Braatt! 


Hvorfor stille på årsmøte?

Årsmøte er klubbens høyeste myndighet, så her kan dere være med å bestemme over klubbens fremtid og få en bedre innsikt i klubben.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03.2020 til info@braatt.com eller sendes i post til: Idrettslaget Braatt, Sankthanshaugen 1, 6514 Kristiansund. Det ønskes at vedlagte mal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke (12.03.2020 – 18:00) før årsmøtet på vår hjemmeside www.braatt.com.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Idrettslaget Braatt i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Braatt. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


For offisielt innkallingbrev og mal til forslagskjema trykk HER!


Alle medlemmer skal ha mottatt innkallelse på mail, har dere ikke fått mail sjekk spam/søppelpost før dere tar kontakt på info@braatt.com (husk å godkjenn e-postadressen om den er havnet i spam).


Ønsker alle våre medlemmer velkommen!


Ps: Det er opprettet et eget facebook arrangement der dere kan få varsler når dokumenter og annet blir tilgjengelig https://www.facebook.com/events/202794304203075/

0
Feed