Pressebilde Daglig leder, Braatt styret, Braatthallen

Ansettelse av daglig leder i IL Braatt

Silje Hagen er ansatt som daglig leder i Idrettslaget Braatt. Les mer om Silje og prosessen rundt ansettelsen av daglig leder.

Under årsmøtet 14.mars 2019 ble det fremmet et forslag på årsmøtet om at Braatt skulle ansette en daglig leder. Forslaget ble vedtatt, som resulterte i at hovedstyret startet prosessen med å finne kandidater og ansette en daglig leder.


Silje Hagen (24) var en av søkerne til stillingen, hvor hennes studiebakgrunn ble avgjørende for ansettelsen. 

Silje var allerede litt kjent med klubben, og driften i ishallen da hun hadde et internship i Arena Nordvest, hvor hun var med å starte ishockey tilbudet til Idrettslaget.

Silje har vært en del av idretten siden hun var 3 år, og etter videregående ønsket hun å fortsette å jobbe innen idretten. Dette resulterte i å begynne på Høgskolen i Molde med Bachelor i Sport Management, etter 5år ved høgskolen har hun både bachelor- og mastergrad i Sport management (på godt norsk: idrettsledelse). I sine fem år i Molde har hun hatt to praksisplasser (Stavanger Oilers og Arena Nordvest) samt frivillige verv i Molde Bowlingklubb og Møre og Romsdal Idrettskrets.

Den første måneden har gått til å sette seg inn i Idrettslaget for fullt, og legge strategiplaner for hvordan en skal jobbe videre for å utvikle klubben. Daglig leder og hovedstyret jobber side om side, og samarbeider godt for å ha en felles forståelse for endringene som skjer innad i klubben.

0
Feed