Ekstraordinært årsmøte og informasjonsmøte

Ekstraordinært årsmøte mandag 7. februar klokken 18:00.

Ekstraordinært årsmøte i IL Braatt avholdes mandag 7. februar klokken 18:00 i auditoriet i Braatthallen.

Møtet har kun én sak: salg av Konsul Knudtzons gate 1?


For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha vært medlem av Idrettslaget Braatt i minst én måned, fylle minst 15 år i løpet av 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Braatt. Stemmeretten er personlig og kan ikke avgis ved fullmakt. Foresatte kan ikke stemme på vegne av barn.


Alle medlemmer som ønsker å delta på det ekstraordinære årsmøtet oppfordres til å melde seg på ved å benytte dette påmeldingsskjemaet eller på epost til info@braatt.com.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før det ekstraordinære årsmøtet på www.braatt.com.


Spørsmål rundt påmelding eller årsmøtet rettes til info@braatt.com


Den vil bli avholdt et informasjonsmøte i auditoriet i Braatthallen mandag 31. januar 2022 klokken 18:00.
En arbeidsgruppe i IL Braatt har sett på alternativer for salg av bygningen, og vil på dette møtet legge frem sine funn og forslag, og inviterer medlemmene til her å stille spørsmål og gi sine kommentarer. Her trengs ingen påmelding.

 


Merk:
Auditoriet har 300 sitteplasser. Det skal være 1 meters avstand mellom alle, så alle er da ansvarlig for å sette seg i riktig avstand fra de andre.

 

0
Feed