Innkalling til årsmøte

Idrettslaget Braatt avholder ordinært årsmøte 2021 den 10. juni 2021!

Kristiansund N, 13.05.2021

 

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Idrettslaget Braatt.
Årsmøtet avholdes kombinert med et fysisk møte og på Microsoft Teams den:
10. juni 2021 klokken 18:00. Fysisk årsmøte avholdes på Braatthallens lager, Yttervågen 18, 6511 Kristiansund.

 

Om smittesituasjonen tilsier at årsmøtet ikke kan avholdes fysisk, vil møtet avholdes heldigitalt. Informasjon om dette vil i så fall gis på samme måte som innkallingen.

 

Skal du delta på Microsoft Teams må du ha egen pålogging for å avgi stemme. Flere personer kan ikke avgi stemme via en enkelt pålogging. Lenke til digitalt møte vil finnes på www.braatt.com.

 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27.05.2021 til:
Info@Braatt.com / Idrettslaget Braatt, Sankthanshaugen 1, 6514 Kristiansund N.

Denne malen skal brukes til å sende inn sak til årsmøtet

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på registrert epostadresse i Min Idrett og på www.braatt.com. Kopi av saksdokumenter vil også kunne utleveres i Braatthallen etter avtale.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

VIKTIG! På grunn av koronasituasjonen er det påmelding til årsmøtet! Påmelding gjøres igjennom www.braatt.com eller på epost til info@braatt.com / SMS til 410 05 758. Opplys om du deltar fysisk eller på Microsoft Teams.

Påmelding gjøres her.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

0
Feed