Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Ekstraordninært årsmøte avholdes Tirsdag 02. mars 2021 klokken 20:30.

Tirsdag 02. mars 2021 klokken 20:30 avholder Idrettslaget Braatt ekstraordinært årsmøte med behandling av kun følgende sak:

- Eventuelt salg av eiendommen Konsul Knudtzonsgate 1

 

Eiendommen eies sammen med Idrettslaget Norodd som også behandler saken på eget ekstraordinært årsmøte. På grunn av koronasituasjonen vil møtet bli avhold på Teams.

 

Alle medlemmer som ønsker å delta på det ekstraordinære årsmøtet oppfordres melde seg på med å benytte følgende link: https://forms.gle/ZX2WnaZ8h5r3JUoz5 eller på epost til Info@Braatt.com 

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før det ekstraordinære årsmøtet på Idrettslagets offisielle facebookside og hjemmesiden www.braatt.com. 

 

Lenke til møtet vil kunne finnes på braatt.com og den offisielle facebooksiden senest en time før møtestart.

 

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Idrettslaget Braatt i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret det ekstraordinære årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Idrettslaget Braatt.

 

Spørsmål rundt påmelding eller årsmøtet rettes skriftlig til info@braatt.com 

 

Velkommen!

0
Feed