Pressemelding

Pressemelding angående sameiet Konsul Knudtzonsgate 1

Det ble den 02.03.2021 klokken 20:30 avholdt ekstraordinært årsmøte i Idrettslaget Braatt hvor det ble behandlet hvorvidt styret i eiendommen Konsul Knudtzonsgate 1 skulle få fullmakt fra Idrettslaget Braatt for å selge eiendommen.

 

Årsmøtet har vedtatt med overveldende flertall (24 stemmer for og 5 stemmer mot) at husstyret i Sameiet Konsul Knudtzons gate 1 gis fullmakt til å sette i gang prosess med å selge eiendommen Konsul Knudtzons gate 1. Husstyret gis fullmakt til å engasjere eiendomsmegler og å legge fram framforhandlet salgsavtale til styrene i IL Braatt og IL Norodd. Framforhandlet salgsavtale skal godkjennes av hovedstyrene i begge idrettslag.

 

Med hilsen
Hovedstyret i Idrettslaget Braatt
Krister A. Bergstad - +47 410 05 758

0
Feed