Saksliste med vedlegg til ekstraordinært årsmøte

Saksliste med vedlegg til ekstraordinært årsmøte den 02.03.2021

Til alle medlemmer i Idrettslaget Braatt.

Styret viser til innkalling til ekstraordinært årsmøte av 12. februar 2021 på www.braatt.com og 13. februar 2021 på epost til klubbens medlemmer.

 

Saksliste med vedlegg kan finnes her: https://drive.google.com/drive/folders/10RzIYSNnkYcJZwMLJRoaN4HVI3A3Yx9V?usp=sharing

 

Vi oppfordrer alle medlemmer som har anleding til å delta på årsmøtet! Dette er en avgjørelse som vil ha stor økonomisk betydning for Idrettslaget Braatt. Derfor er det viktig at medlemmer benytter stemmeretten.

For å ha stemmerett må du fylle 15 år iløpet av 2021 og ha vært medlem i Idrettslaget Braatt i minimum 1 mnd. Du må også ha betalt medlemskontigent! Stemmeretten er personlig og kan ikke avgis ved fullmakt. Foresatte kan ikke stemme på vegne av barn.

 

Forhåndspåmelding til møtet gjøres her

 

Dette er for å spare tid med å blant annet sjekke hvem som er stemmeberettiget. Vi ber alle om å logge seg inn minst 15 minutter før møte starter slik at vi kan ta en kontroll og vi ser at alt funker slik at vi kan opprettholde tidskjema.

 

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes tirsdag 02. mars 2021 klokken 20:30. Møtet avholdes på Teams. Lenke til møtet vil kunne finnes lett tilgjengelig på www.braatt.com og på facebooksiden «Idrettslaget Braatt» senest en time før møtestart.

 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til ekstraordinært årsmøte!

 

 

Under følger sakslisten for det ekstraordinære årsmøtet:

1.    Godkjenne de stemmeberettigede

2.    Velge dirigent(er)

3.    Velge protokollfører

4.    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5.    Godkjenne innkallingen

6.    Godkjenne sakslisten

7.    Godkjenne forretningsordenen

8.    Eventuelt salg av eiendommen Konsul Knudtzons gate 1

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

-       Hovedstyrets forslag til forretningsorden

-       Informasjon om digitalt årsmøte

-       Hovedstyrets saksframlegg og forslag til vedtak som gjelder eventuelt salg av eiendommen Konsul Knudtzons gate 1

-       Brev fra advokat Johan M. Teiseth om eventuelt salg av eiendommen Konsul Knudtzons gate 1

-       Vedtekter for sameiet Konsul Knudtzons gate 1

Ved spørsmål om det ekstraordinære årsmøtet kan hovedstyret kontaktes på epost: info@braatt.com

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

0
Feed